Utbildning och coaching

Information kring kurser/utbildningar som anordnas av IPSF, datum och bokning
samt registrerade domare och tränare hittar du här: 
http://www.polesports.org/qualifications/