Styrelsen

Styrelsen består av 6 personer.

Om du vill delta i styrelsens arbete, kontakta info@svenskpole.se för mer info.

Styrelse 2017
Evelina Stolpe - Ordförande/Tävlingsanvarig evelina@svenskpole.se
Petra Larsson - Ekonomi Petra@svenskpole.se
Sara Lumholdt - Tävlingsansvarig/Hemsida
Marie Revedal - PR/Media
Josefin Mårtensson - Sekreterare/Kassör samt medlemsansvarig
Ulf Gustavsson - Kontakt mot danssportförbundet

IPSF Athletes Comission
Marie Graff