Styrelsen

Ordförande - Staffan Ydrefalk, ordforande@svenskpole.
Vice ordförande, Tävlingansvarig, Anti Doping Officer - Sara Noble Lumholdt
Kassör - Petra Larsson, petra@svenskpole.se 
Tävlingkoordinator/PR
 - Anna Valfsson
Administration - Gabriel Winter

IPSF Athletes Comission
Marie Graff

Styrelsen består av fem personeer

Om du vill delta i styrelsens arbete, kontakta oss för mer info genom formuläret nedan.