Bli medlem

För att bli medlem i Svenska poleförbundet så betalar du in 500 kr/år för aktivt medlemskap eller valfri summa för supportermedlemskap.
 

Vid supportermedlemskap så får du dock inte samma fördelar som fullständiga medlemmar.
 

Avgiften betalas till bank giro BG 850-0167, glöm inte att märka inbetalningen med ditt namn och personnummer så vi lätt kan hitta den.
 

När vi har mottagit din betalning lägger vi ut ditt namn på siten.

Vill du inte ha ditt namn på siten så maila det till oss.
 

Medlemskapet gäller under pågående kalenderår och inte från det datum du betalt och 1 år framåt.

För att få deltaga i SM måste du vara medlem i Svenska Poleförbundet så kom ihåg att betala in din avgift i god tid.
 

Välkommen som medlem hos oss!