Bli medlem

För att bli medlem i Svenska poleförbundet så betalar du in 500 kr/år för aktivt medlemskap eller valfri summa för supportermedlemskap.
 

Vid supportermedlemskap så får du dock inte samma fördelar som fullständiga medlemmar.
 

Avgiften betalas till bank giro BG 850-0167, glöm inte att märka inbetalningen med ditt namn och personnummer så vi lätt kan hitta den.
 

Medlemskapet gäller under pågående kalenderår och inte från det datum du betalt och 1 år framåt.

För att få deltaga i SM måste du vara medlem i Svenska Poleförbundet så kom ihåg att betala in din avgift i god tid.
 

Välkommen som medlem hos oss!